Partnership voor passende oplossingen in de kraanverhuur

Industrie: Construction

M. Verschoor B.V. is een van de meest veelzijdige kraanverhuur- en transportbedrijven in de Benelux. Toch doe je Verschoor met deze introductie tekort. Het bedrijf is internationaal actief met een groot wagen- en kranenpark. Naast de gevarieerde werkzaamheden in de bemande kraanverhuur, onder meer voor de bouwsector en windindustrie, heeft Verschoor een handelstak onder de naam UCM Holland B.V. Sinds kort zijn ze dealer van Sany rupskranen.

We komen aan in Sassenheim. Meteen bij het verlaten van de snelweg zien we de kranen boven de gebouwen uitreiken. Dat kan niet missen. Bij Verschoor worden we warm ontvangen. DLL Accountmanager Heddi Khatib is hier regelmatig aanwezig. Hij kent eigenaar Maarten Verschoor Jr. en algemeen directeur Erik Hans van de Kop al jaren.

Kunnen jullie iets meer vertellen over Verschoor?

M. Verschoor B.V. is een echt familiebedrijf. Ze zijn intussen al 54 jaar actief. Ooit als klein benzinestation begonnen, werden de activiteiten al snel uitgebreid met bergingswerkzaamheden. Maar ook andere hijswerkzaamheden gingen tot de standaard horen. Het wagen- en kranenpark groeide hierdoor snel in aantal en in hoogte. De afnemers? Bouwbedrijven die actief zijn in de woning-, utiliteits- en wegenbouw. En ook de windsector, die tegenwoordig bijna een derde van de orderportefeuille vertegenwoordigt.

“Intussen hebben we vijf soorten kranen: mobiele telekranen, rupskranen, autolaadkranen, mobiele torenkranen en manitex (boomtrucks). Voor elke kraanactiviteit kunnen wij de juiste kraan leveren”, aldus Maarten Verschoor, eigenaar van M. Verschoor B.V. “We onderscheiden ons door onze klanten te ‘ontzorgen’. We verhuren onze kranen met machinist en bieden een totaalpakket. Vanuit onze expertise adviseren we de klant, bieden we de juiste kraan aan en zorgen we voor de nodige vergunningen en ontheffingen.”

Heddi Khatib, DLL Accountmanager, vult aan: “In mijn ogen is Verschoor uniek als bedrijf. De verschillende entiteiten dragen bij tot het succes van de onderneming. Verschoor Sr. loopt nog steeds rond. Dit zegt veel over de aard van de onderneming. Betrokkenheid en expertise zijn erg belangrijk in dit familiebedrijf. Als financieringspartner is de samenwerking heel aangenaam. We kijken samen naar de uitdagingen en mogelijkheden die er op dat moment zijn.”

Verschoor is uniek als bedrijf. De verschillende entiteiten dragen bij tot het succes van de onderneming. Als financieringspartner is de samenwerking heel aangenaam. We kijken samen naar de uitdagingen en mogelijkheden die er op dat moment zijn. "

Uitdagingen zijn er zeker in deze tijd. Wat merken jullie van de corona-pandemie?

De verhuuractiviteiten zijn vooral geraakt door indirecte invloeden. Zo waren er afgelopen maanden toeleveringsproblemen door de lockdowns in verschillende landen om ons heen. Hierdoor werd de verhuur van sommige kranen tijdelijk uitgesteld. “Gelukkig wordt er altijd wel rekening gehouden met enig uitstel van werk en zat onze orderportefeuille goed vol”, lacht Maarten. Algemeen directeur Erik Hans van de Kop vult aan: “Ook de vergunningverlening verloopt wat moeizaam door een andere manier van werken bij gemeenten en overheid. Het is moeilijk te voorspellen, maar de bouw zal het vast nog lastig krijgen. We denken met name dat bedrijven de hand op de knip gaan houden, wat invloed zal hebben op de utiliteitsbouw. Om het woningtekort de komende jaren op te vangen, zal de woningbouw doorlopen. Maar dan moet er ook voldoende aanbod van personeel zijn.”

Ook Verschoor zelf is actief op zoek naar goed basispersoneel. Dit is opvallend tijdens deze crisis. Erik Hans van de Kop: “Goed gespecialiseerd personeel in de kranensector is én blijft schaars. Misschien biedt deze tijd wel kansen om ons personeelsbestand uit te breiden met de juiste mensen.”

Beide heren geven aan dat de handelstak UCM relatief stilgelegen heeft, met name door de afgesloten grenzen. De verkoop van kranen bleef afgelopen tijd uit. Ook al zijn er contacten in 140 landen, door de gesloten grenzen was er weinig beweging. Dat komt nu langzaam weer op gang. De kranen staan gereed.

Hebben jullie zelf maatregelen genomen in deze tijd?

Bij Verschoor worden de regels van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) strak nageleefd. Er werken veel mensen thuis en de werkplaats is afgesloten voor de kraanmachinisten. Interne afspraken vinden virtueel plaats en de kantine is dicht. Dat binnen Verschoor het echte ondernemerschap leeft, wordt tijdens het gesprek heel duidelijk. Er wordt proactief contact gezocht met bestaande en potentiële klanten om de orderportefeuille te vullen voor de rest van het jaar en voor 2021. “Als ik kijk naar de portefeuille voor de komende tijd, dan gaan we onze doelstellingen dit jaar halen”, zegt Erik Hans van de Kop. “En ook voor het komende jaar ziet de werkvoorraad er goed uit.” 

We kijken altijd kritisch naar de toekomst en waren voorbereid op een mogelijke recessie. We hadden alleen niet verwacht dat alles zo snel zou gaan. We hebben geleerd van de crisis in 2008/2009. Door onze uiteenlopende activiteiten en de aanwezigheid in verschillende afzetmarkten is er sprake van risicospreiding”, aldus Maarten Verschoor.

Daarnaast heeft Verschoor van elke kraan bewust een maximaal aantal beschikbaar. In goede tijden zorgt dit voor krapte en moet er soms werk uitbesteed worden. Maar in mindere tijden zorgt dit ervoor dat de impact hiervan beperkt is.

Dankzij Verschoor’s gezonde bedrijfsvoering heeft het bedrijf de afgelopen periode enkele lokale ondernemers kunnen helpen. Er zijn bloemen opgekocht bij lokale kwekers en rondgebracht in de bouw. Bij een lokaal bedrijf zijn stroopwafels ingeslagen om uit te delen in de bouwsector. En er zijn mobiele spreekkamers bij verzorgingshuizen geplaatst.

Welke uitdagingen spelen er nog meer voor de komende tijd?

Waar veel bedrijven door de stikstof- en PFAS-problematiek in de bouw met de handen in het haar zitten, ziet Verschoor dit als uitdaging. In de bouw blijft stikstofreductie en de PFAS-wetgeving een belangrijk onderwerp. Bij elke aanbesteding wordt gekeken naar de uitstoot van de machines. Verschoor heeft echter een vrij nieuw kranenpark waardoor de impact te overzien is.

Wat is dan de impact van circulaire economie en duurzaam ondernemen op jullie business?

Duurzaamheid is gemeengoed geworden. Het is steeds vaker een terugkerend thema in aanbestedingen. Ook Verschoor kan en wil hier niet omheen. Dat is een van de redenen waarom ze blijven investeren en regelmatig oudere kranen vervangen door nieuwere types. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van elektrische aandrijvingen. De aanschaf van de Spierings Citiboy is daarvan een goed voorbeeld. Ook waterstof kan in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen, al staat dit nog in de kinderschoenen.

Daarnaast koopt UCM Holland B.V., een onderdeel van Verschoor, regelmatig oudere kranen die compleet worden gereviseerd om vervolgens weer verkocht te worden.

Heddi (DLL): “Verschoor heeft regelmatig investeringsplannen. Samen kijken we op een transparante manier naar de mogelijkheden die DLL heeft om hierin te ondersteunen. Vanuit ons Fleet Solutions-programma denken we mee over de financiering van diverse merken en soorten kranen. Door investeringsplannen te bespreken, komen we samen tot passende oplossingen.”

Verschoor heeft regelmatig investeringsplannen. Samen kijken we op een transparante manier naar de mogelijkheden die DLL heeft om hierin te ondersteunen Vanuit ons Fleet Solutions-programma denken we mee over de financiering van diverse merken en soorten kranen. Door investeringsplannen te bespreken, komen we samen tot passende oplossingen.  "

Hoe ervaren jullie de samenwerking met DLL?

“DLL stelt zich op als een echte partner. Er wordt gewerkt met vaste contactpersonen die kennis hebben van de kranensector en ons bedrijf door de jaren heen hebben leren kennen. Dat zorgt voor een solide samenwerking. Want zo kunnen ze meedenken over onze wensen en ideeën”, aldus Maarten Verschoor. “De kranensector is een kapitaalintensieve markt. We kunnen niet alles uit eigen middelen financieren. DLL heeft ervaring in de kranenmarkt. Er worden reële waardebepalingen afgegeven en de flexibiliteit is aanwezig om aan de marktvraag te kunnen voldoen.”

Erik Hans van de Kop vult aan: “Ontzorgen, persoonlijk contact en meedenken in mogelijkheden. Dat is wat DLL uniek maakt.”

DLL stelt zich op als een echte partner. Ontzorgen, persoonlijk contact en meedenken in mogelijkheden. Dat is wat DLL uniek maakt."

DLL Accountmanager Heddi besluit: “Een samenwerking verloopt alleen positief als ook de partner zich open opstelt. Dat is wel degelijk het geval bij Verschoor. DLL krijgt de mogelijkheid om in de keuken te kijken en als verlengstuk van Verschoor te acteren. Dat helpt in het vinden van effectieve financiële oplossingen. Deze samenwerking is ontstaan op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Hopelijk kunnen we dit nog jarenlang verderzetten”.

DLL | ContactHeddiKhatib200x200

Heddi Khatib

Account Manager Wheels

Neem contact met mij op voor meer informatie.

Thank you

We will get back to you as soon as possible.

Philip Bollen

Account Manager België

Thank you

We will get back to you as soon as possible.