EIB bundelt krachten met DLL om investeringen in het mkb in Spanje en Italië te financieren met 400 miljoen euro

24/06/2020 0:00:00

Pers

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft 200 miljoen euro toegekend aan DLL, een wereldwijd financieringsbedrijf voor apparatuur en technologie, en een dochteronderneming van Rabobank. Met die financiering wil de EIB het midden- en kleinbedrijf ondersteunen en bijdragen aan een groenere economie. Volgens de overeenkomst zal DLL het bedrag aanvullen met een extra 200 miljoen euro. In totaal komt er dus 400 miljoen euro beschikbaar voor kleinere bedrijven in Italië en Spanje. De economieën van deze twee landen zijn bijzonder hard getroffen door de COVID-19-crisis. Het lokale bedrijfsleven zal dan ook heel veel baat hebben bij dit programma.

Dankzij de financiering van de EIB zal DLL meer capaciteit hebben om de investeringen van bedrijven te ondersteunen, vooral in de transport-, machine- en bio-economiesector. DLL zal deze kans aangrijpen om duurzaamheidsinvesteringen in het Spaanse en Italiaanse midden- en kleinbedrijf beter te steunen. De focus zal vooral liggen op projecten rond de transitie naar een koolstofarme economie, een belangrijke doelstelling van de EIB-groep. Onder deze projecten vallen de installatie van zonnepanelen, en de vervanging van zelfrijdende tractors en van vorkheftrucks met een dieselmotor door elektrische apparatuur.

Bovendien zal het initiatief leasing promoten als een alternatief voor de klassieke banklening. Vooral kleinere bedrijven hebben profijt van zulke financieringen. Ze hebben een beperkt vermogen en vaak kunnen ze niet voldoende onderpand bieden voor een lening, zeker in moeilijke tijden. Bedrijven met toegang tot de kredietlijn zullen een financiering krijgen met een concurrerende looptijd en dito rentetarieven.

Veel van onze klanten beleven moeilijke tijden en kampen met commerciële onzekerheid. DLL kan met trots terugkijken op een partnershipverleden. We hebben onze klanten altijd bijgestaan – in goede en slechte tijden. Het verheugt ons dat we dankzij deze investering van de EIB heel wat kleinere bedrijven in Spanje en Italië kunnen helpen. En dat we onze ambities rond duurzaamheid kunnen versterken door projecten te ondersteunen die bijdragen aan een koolstofarme economie. "

Dit zal de derde transactie zijn tussen de EIB en DLL, en de eerste met een specifiek duurzaamheidsaspect voor Spanje en Italië. Spaanse bedrijven hebben recht op 65 procent van het krediet, Italiaanse op 35 procent.

Emma Navarro, vicevoorzitter van de EIB en verantwoordelijke voor de klimaatactie van de bank: “Het midden- en kleinbedrijf is een van de topprioriteiten van de EIB-groep, zeker nu. Kleine ondernemingen lijden het meest onder de COVID-19-pandemie. Daarom is deze financieringsovereenkomst voor het mkb in Spanje en Italië zo belangrijk. Bedrijven krijgen toegang tot nieuwe kredietlijnen, kunnen blijven groeien en zo banen creëren. Tegelijk dragen ze bij aan een groen economisch herstel van de EU.”

Luca Nuvolin, Algemeen Directeur voor Italië en Hoofd van de Zuidelijke Regio bij DLL, besluit: “Veel van onze klanten hebben het momenteel moeilijk. Er is veel commerciële onzekerheid. DLL kan terugkijken op een geschiedenis waarin we onze klanten altijd hebben bijgestaan en dat zullen we altijd ook blijven doen, in goede en slechte tijden. Het verheugt ons dat we dankzij deze investering van de EIB heel wat kleinere bedrijven in Spanje en Italië kunnen helpen. En dat we onze duurzaamheidsambities kunnen versterken door projecten te ondersteunen die bijdragen aan een koolstofarme economie.”