De verschillende leasevormen

door: Simon Faas nov 12, 2019
Blog

Financial lease, operational lease, full operational lease, private lease. Huur, huurkoop of geldlening met pandrecht. Er lijken ontelbaar veel leasevormen te zijn en dat is soms best verwarrend. Wat zijn de voordelen en welke leasevorm past bij u? Ik laat u zien wat Financial lease en Operational lease inhoudt.

 Wat is Financial Lease?

Financial Lease is momenteel de meest voorkomende vorm van lease. Er bestaan verschillende varianten van Financial Lease, waaronder: huurkoop en geldlening met pandrecht. We gaan hier verder in op de kenmerken van huurkoop;

Bij Financial Lease Huurkoop is de klant tijdens de leaseperiode economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel. U activeert het bedrijfsmiddel direct op uw balans. Dit kan fiscaal interessant zijn, maar laat u zich daarover altijd eerst door een accountant adviseren.
Na betaling van de laatste leasetermijn, wordt u volledig eigenaar van het bedrijfsmiddel, zowel juridisch als economisch gezien. Tot die tijd is de leasemaatschappij nog juridisch eigenaar.

Een Financial Lease Huurkoop is interessant als u niet de financiële ruimte óf behoefte heeft om in één keer een grote investering te doen, maar uiteindelijk wel de volledige eigendom van het bedrijfsmiddel wilt verkrijgen. U weet precies waar u aan toe bent en u houdt uw reserves over om te ondernemen.

Wat is Operational Lease?

Operational Lease is eigenlijk beter te vergelijken met huur. U betaalt voor het gebruik in plaats van het bezit. De leasemaatschappij is en blijft de eigenaar van het bedrijfsmiddel en u betaalt huur aan de leasemaatschappij. Aan het einde van de lease heeft u vaak 3 opties, namelijk: verder huren, het bedrijfsmiddel teruggeven aan de leasemaatschappij of – soms - het bedrijfsmiddel kopen.

Operational lease is vooral interessant als u een bedrijfsmiddel nodig heeft, maar er geen eigenaar van wilt zijn. Het bedrijfsmiddel staat dan ook niet als activa op uw balans.** En daarnaast, stimuleert u met deze leasevorm de beweging naar een circulaire economie. Een trend die erg in opkomst is en zich richt op een duurzame levenscyclus van bedrijfsmiddelen.
Dus maakt u graag gebruik van de nieuwste (technologische) apparatuur of bedrijfsmiddelen? Of bent u voorstander van een circulaire economie? Dan past deze leasevorm perfect bij u.

Vaak wordt bij Operational Lease alleen het bedrijfsmiddel geleast. Dit betekent dat de service, het onderhoud, de verzekering en de betaling van de belasting er niet bij inbegrepen zitten.

**Met ingang van 1 januari 2019 dienen beursgenoteerde ondernemingen en tevens verschillende andere soorten ondernemingen de leaseverplichtingen voor bepaalde contracten wel op de balans op te nemen. Raadpleeg uw accountant om na te gaan of deze verplichting ook voor u geldt.

De voordelen

Financial Lease Huurkoop:
  • Het bedrijfsmiddel komt op uw balans.
  • U bent direct de economisch eigenaar.
  • U kunt de investering spreiden over termijnen.
  • Mogelijk fiscaal voordeel.*
  • U kunt mogelijk de BTW mee financieren.

*Vraag dit altijd na bij uw accountant

Operational Lease:
  • U betaalt alleen voor het gebruik.
  • Altijd up-to-date: u doet geen grote investering vooraf en maakt toch gebruik van de nieuwste bedrijfsmiddelen.
  • Flexibiliteit bij einde looptijd: u heeft over het algemeen 3 opties: verder huren, teruggeven of – soms – kopen.
Simon Faas

Simon Faas

Account Manager Tech Solutions Retail

Wil je meer weten over onze mogelijkheden? Neem gerust contact met mij op.