4 goede redenen om te kiezen voor een circulaire economie.

okt 17, 2018
Blog

Duurzaam ondernemen is meer dan alleen het scheiden van afval. Of het nemen van energiebesparende maatregelen. Dat weet u ook!

De waarde van grondstoffen staat meer dan ooit centraal. Dus door deze zo lang mogelijk te (her)gebruiken, sparen we het milieu. En ontstaat er economische voordeel voor u als ondernemer. Klinkt interessant toch?

Daarom is dit een goed moment om stil te staan en uzelf de vraag te stellen: waarom zou mijn bedrijf nu dé transitie moeten maken naar een circulaire economie?

Wij zetten 4 redenen voor u op een rij:

1. Nieuwe verdienmodellen

Een nieuwe aanpak betekent ook nieuwe kansen! Eindgebruikers betalen steeds vaker voor het gebruik van een product of machine. Denk bijvoorbeeld aan het verhuren van uw producten in plaats van verkopen.

2. Minder afhankelijkheid van de grondstoffen
Nederland is sterk afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. Vooral niet-vervangbare minerale grondstoffen worden geïmporteerd. En dit kan een risico vormen voor de continuïteit van de economie. Door de overstap naar een circulaire economie, maakt u langer gebruik van dezelfde grondstoffen.

 

Van een lineaire naar een circulaire economie

Blog

3. Bijdragen aan een schoner milieu
Een circulair concept levert veelal milieuwinst en energiebesparing op. Producten worden slimmer ontworpen. Dit leidt tot minder gebruik van grondstoffen en energie, een langere levensduur van producten en hergebruik van onderdelen. Daarnaast vermindert u de uitstoot van broeikasgassen, door afval simpelweg te recyclen.

En laten we vooral het watertekort niet vergeten. Het circulair maken van watersystemen, waarbij water wordt hergebruikt levert enorme besparingen op!

Blog

4. Steun van de overheid en banken
De financiële sector en de overheid zien in dat steun aan ondernemers met circulaire verdienmodellen noodzakelijk is om een circulaire economie te laten slagen.

Ook DLL pakt hierin een rol. Primair als financier van circulaire producten en secundair als een netwerkpartner en kennisleverancier. Samen met de Europese Investeringsbank (EIB) lanceert DLL een programma voor circulaire funding. DLL kan – als projecten passen bij de gestelde voorwaarden – nu tijdelijk een korting geven aan Nederlandse en Belgische MKB-en midkapbedrijven op het rentepercentage van de financiële oplossing.

Dankzij deze kredietfaciliteit zal in totaal EUR 100 miljoen beschikbaar worden gesteld aan Nederlandse en Belgische ondernemingen die zich inzetten voor een duurzame en circulaire bedrijfsvoering.

Bob van Eeuwijk: Door de circulaire leaseproducten van DLL, kunnen onze vendor partners naast het bieden van extra service ook grip houden op de assets van hun klanten. Het bieden van een totaaloplossing vergroot de klantloyaliteit. "
Blog

Dus de vraag is eigenlijk niet waarom, maar wanneer maakt u dé transitie naar een circulaire economie?

Leest u graag verder over dit onderwerp? Bekijk dan hier onze blog over circulaire economie.

 

 

Bob van Eeuwijk

Accountmanager vendor finance

Neem contact met mij op voor meer informatie.