De Circular Economy Challenge

sep 29, 2016
Nieuws

DLL collega’s werken als kennispartners mee aan de regionale Circular Economy Challenge van Rabobank Metropool Regio Amsterdam.

De nieuwe economie is circulair; de Circular Economy Challenge

Twaalf bedrijven, drie kennispartners in een oude verbouwde kippenschuur als inspirerende locatie. Een dag lang werkten zij samen aan ideeën voor nieuwe circulaire bedrijfsmodellen. De workshop was onderdeel van de Circular Economy Challenge die door Rabobank Metropool Regio Amsterdam georganiseerd wordt. "De nieuwe economie is circulair", "circulair is de toekomst voor onze kinderen", "circulair is de enige manier van werken die recht doet aan onze planeet" zijn uitspraken die elke ondernemer aan het denken zetten. Collega’s van DLL waren deze dag als kennispartner aanwezig en hielpen de ondernemers om hun “circulaire” idee uit te werken in een concreet actieplan.

Bedrijven uit de regio, actief in uiteenlopende sectoren, zijn op zoek naar nieuwe manieren om hun bedrijfsmodel te verduurzamen. Door hoogwaardigere toepassingen te zoeken voor hun reststromen bijvoorbeeld. Meerlanden, afvalinzamelaar, verwerker van biomassa en beheerder van de openbare ruimte in de regio Haarlemmermeer en Duin en Bollenstreek, wil: From 'waste to energy' to from 'waste to product' en streeft daarbij naar 100% hergebruik van alle materialen die uit hun verwerkingsprocessen komen. Hierbij gaat het niet alleen om afvalstromen maar juist ook om de stromen die vrijkomen bij het beheren van de openbare ruimte. Een prachtig streven; echter, op welke potentiële grondstoffen zitten klanten te wachten? In welke sectoren zitten zij en hoe komen we daarmee in contact? Met die uitdaging stapten zij de Circular Economy Challenge in.

Samen sneller circulair

Just Zandhuis, Programmadirecteur Circulaire Economie, Meerlanden: “De afgelopen 20 jaar hebben wij ons vooral gericht op zo efficiënt en duurzaam mogelijk inzamelen van diverse afvalstromen en deze vervolgens op een duurzame wijze laten verwerken. In de toekomst ligt de uitdaging op het regievoeren over de gehele keten; van inzameling tot de uiteindelijke afzet van grondstoffen die teruggewonnen worden uit bestaande producten. Meerlanden wordt ‘grondstoffenregisseur’ voor haar klanten. Daarom hebben we gekozen voor de slogan: Samen sneller circulair.

"Voor het verwerken van biomassen hebben we al veel kennis in huis -we verwerken jaarlijks 55.000 ton aan organische reststromen- hebben de logistiek goed voor elkaar en beschikken over veel drive en ondernemerschap. We weten dat het potentieel aan beschikbare organische reststromen velen malen groter is dan dat wat we nu verwerken. De volgende stap die we moeten gaan zetten is het beter in kaart krijgen van onze afzetmarkt. Er zijn zoveel potentiele afzetmogelijkheden voor biomassa dat het belangrijk is te weten waar afnemers echt op zitten te wachten. Daar hebben we deze dag veel tijd aan besteed; het netwerk in kaart gebracht, gekeken met wie we om de tafel moeten etc. We volgen hierbij bewust een aanpak van Open Innovatie; we streven naar samenwerking in de keten om samen met leveranciers en afnemers nieuwe manieren van werken te vinden waar onze biobased grondstof een rol in kan spelen.", vertelt Zandhuis.

Kruisbestuiving tussen deelnemers

Tijdens de workshoprondes was de kruisbestuiving tussen de verschillende ondernemers interessant. Zandhuis: "Een van de zaken die we deze dag hebben bereikt is dat we een concrete oplossing voor resthout hebben besproken met een bedrijf dat houten verpakkingsmaterialen produceert. Ons resthout zou heel goed kunnen dienen als hun grondstof. We gaan op korte termijn om de tafel om hierover verder te praten."

In een volgende bijeenkomst tijdens de Challenge leren de ondernemers hun actieplan te pitchen aan bijvoorbeeld potentiële investeerders of samenwerkingspartners. Mogelijk kan DLL de ondernemers helpen bij het invullen van de financieringsbehoefte en zo bijdragen aan het realiseren van hun “circulaire” bedrijfsmodel.