DLL boekt sterke winststijging voor 2014

Eindhoven - DLL, een wereldwijde aanbieder van asset gerelateerde financiële oplossingen, heeft vandaag zijn resultaten voor 2014 bekendgemaakt. Het bedrijf meldt een nettowinst van € 454 miljoen (USD 602 miljoen) over het boekjaar 2014, een stijging van 13% ten opzichte van 2013.

“Mede door onze betrokkenheid bij onze klanten en de economieën waarin ze actief zijn, hebben we een ongekend resultaat bereikt voor 2014. Onze strategie gericht op industriespecialisatie, nadruk op operationele topkwaliteit en onze voortdurende investeringen in onze medewerkers, werpt zijn vruchten af. Ik ben er trots op om te zien dat de synergie van al onze acties sterk heeft bijgedragen aan duurzaam commercieel succes”, zegt Bill Stephenson, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur.

Door DLL’s focus op sterke partnerships, productdiversificatie en krachtig risicobeheer, groeide de leaseportefeuille met 10% van € 31,5 miljard (USD 38,3 miljard) in boekjaar 2013 tot € 34,5 miljard (USD 42 miljard) in boekjaar 2014. “Hoewel het economisch herstel in veel van onze kernmarkten trager verloopt dan verwacht, heeft deze strategie ons in staat gesteld om de portefeuille op een evenwichtige manier in alle industrieën en de 36 landen waarin we actief zijn, te doen groeien”, zegt Frans Overdijk, Chief Financial & Risk Officer en lid van de Raad van Bestuur.

In een snel veranderende wereld richt DLL zich ook op het ontwikkelen van innovatieve en rendabele oplossingen voor haar partners, zoals concepten voor een circulaire economie, waarin producten worden hergebruikt, gerecycled of opgeknapt, ook wel aangeduid als Life Cycle Asset Management (LCAM). Voor deze baanbrekende aanpak ontving DLL voor de derde keer op rij een Leasing Life Award voor ‘Product and Service Innovation of the Year’. Deze prijs betekent voor DLL een expliciete erkenning van haar toonaangevende LCAM-programma en andere proactieve inspanningen voor een toekomst waarin niet eigendom maar gebruik centraal staat. De prijs is het rechtstreekse resultaat van het voortdurende streven van DLL om inzicht te krijgen in het hart en de ziel van de partnerbedrijven en om originele oplossingen te vinden die voor alle belanghebbenden generaties lang succes opleveren.

“We willen graag het gebruik van nieuwe, duurzame modellen aanmoedigen waarin winstgevendheid en sociale en milieubaten hand in hand gaan”, zegt Bill Stephenson. “Naarmate we onze partners en anderen bij elkaar brengen om gezamenlijk op dit terrein te innoveren, zien we steeds meer interessante nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan.”

Liezelotte Rijk

PR

Neem contact met mij op via LinkedIn of stuur me een e-mail