FAAN - Versterken en verbeteren van de factoringmarkt in Nederland

dec 14, 2015
Nieuws

Factoring wordt vaak gebruikt als verzamelnaam voor de financiering van debiteuren, inkopen en voorraden, al dan niet gecombineerd met debiteurenbeheer. ‘Het is veel meer dan financieren alleen’, zegt Marc Voogd, Manager Key Accounts bij DLL. Marc heeft veel ervaring op het gebied van factoring en is tevens (roulerend) voorzitter van de Factoring & Asset based Financing Association Netherlands (FAAN).

Marc is, naast Jochem Essink en Danny Hijdra, één van de salesmanagers van Key & Large Accounts. Key & Large Accounts biedt oplossingen voor werkkapitaal- en investeringsvraagstukken door middel van factoring en leasing. Samen met een team van accountsmanagers, intern accountmanagers, factoring- sector-, en financieringsspecialisten bedienen zij de markt in Nederland voor bedrijven met een omzet vanaf €5 miljoen.

Factoring bekender maken
Naast dat Marc het voorzitterschap voor zijn rekening neemt, richt hij zich met de werkgroep marketing en communicatie onder andere op de website en zichtbaarheid van FAAN, zoals bijvoorbeeld te zien is in het Nationaal Financieringskompas. Op deze manier wordt het begrip factoring steeds bekender. ‘Factoring is een goed product, maar in Nederland nog relatief onbekend. Het wordt vaak gezien als ingewikkeld of omslachtig, terwijl dat tegenwoordig zeker niet meer het geval hoeft te zijn. In tegenstelling tot de bank zit een factoringsbedrijf dichter op de betaalstroom, debiteuren en vorderingen. ‘Wanneer een bedrijf groeit, kunnen wij met onze faciliteiten meebewegen met de groei van het bedrijf. Dat is pas echt flexibel.’

Gezonde factoringsmarkt
De leden van FAAN (DLL, ING, ABN AMRO, BNP Paribas en Deutsche Bank) zijn natuurlijk stevige concurrenten van elkaar. In 2011 hebben ze besloten hun krachten te bundelen om zo één gezamenlijk doel na te streven: het versterken en verbeteren van een gezonde factoringsmarkt in Nederland. Als belangenvereniging zet FAAN zich in voor het algemene belang van de factoringsbranche, maar ook voor alle bedrijven die gebruik maken van factoring, zonder dat zij hierbij gehinderd worden door onderlinge concurrentiebelangen. ‘Dat samenwerkingsverband was in het begin natuurlijk wel even schakelen, maar dat verliep vrij snel soepel. En nog steeds!’

Flexibiliteit laat onderneming groeien
‘Factoring is een heel mooi alternatief op het gebied van financieren. Het is een manier om snel en flexibel over liquide middelen te beschikken en het is vaak flexibeler dan een rekening courant van de bank kan bieden. ‘Wanneer de omzet van een onderneming stijgt, stijgt ook de kredietbehoefte en met factoring ook de maximaal te verkrijgen financiering.’ De ondernemer is niet gebonden aan een kredietplafond, wat bij traditionele financieringen vaak wel het geval is. Door middel van deze flexibele vorm van werkkapitaalfinanciering kan een onderneming groeien. ‘We helpen daar al heel wat ondernemingen mee en dat moeten er eigenlijk veel meer worden, iets waar FAAN zich dan ook hard voor maakt.’

FAAN als spreekbuis
Het behartigen van de belangen van leden gebeurt op verschillende manieren. Zo treedt FAAN op als spreekbuis voor de gehele branche als het gaat om wet- en regelgeving op nationaal en internationaal gebied. Als lid van het EUF, de Europese tak voor factoringsbedrijven, weten ze goed wat er allemaal in Brussel wordt besloten en wat eventueel effect heeft op de dienstverlening in Nederland. Verder bewaakt FAAN de kwaliteit van de factoringsmarkt. ‘Op deze manier zorgen we ervoor dat de factoringssector steeds sterker wordt en dat is belangrijk voor een ieder die daarbij betrokken is’.