Industrie

De industrie op vol vermogen laten draaien

Uw uitdagingen

Concurrentie

Opkomende markten bieden nieuwe kansen, maar ook nieuwe concurrentie. Tegelijkertijd stijgen de eisen van uw afnemers. Dat vereist innovatie, ontwikkeling en verregaande automatisering.

Fluctuerende markt

Uw sector wordt sterk beïnvloed door externe marktfactoren en schommelende grondstof- en energieprijzen. Met flexibele financiële oplossingen kunt u snel op veranderingen inspelen.

Duurzaamheid

Grondstoffen worden schaarser, de eisen rondom duurzaamheid strenger. Dat vraagt om duurzame oplossingen, een efficiënter gebruik van hulpbronnen en cleantech productieprocessen.

Industrie
feiten

  • Productiegroei
    In deze sector zorgt machinebouw voor de grootste productiegroei (2 tot 4 %).
  • Nieuwe afzetmarkten
    Er ontstaan steeds meer nieuwe afzetmarkten in opkomende economieën in Azië, Latijns-Amerika en Afrika.
  • Positief effect op milieu
    Apparatuur voor schone technologie, gefinancierd door DLL, heeft binnen één jaar een even groot positief effect op het milieu als het planten van 700.000 jonge boompjes in tien jaar.