Nordisk nettverk

Vi har kontor i alle de fire nordiske landene

Kontaktinformasjon

DLL (De Lage Landen Finans Norge NUF)
Postboks 184
NO - 1325 Lysaker

Besøksadresse: Lysaker Torg 25, 1325 Lysaker
Tel +47 67 18 70 00
E-post kundesenter@dllgroup.com
Org.nr: 975962288

DLL (De Lage Landen Finans Norge NUF)
Ishockeyveien 1
NO - 4021 Stavanger

E-post kundesenter@dllgroup.com

DLL (De Lage Landen Finans Norge NUF)
Kokstaddalen 27
NO - 5257 Kokstad

E-post kundesenter@dllgroup.com

DLL (De Lage Landen Finans Norge NUF)
c/o Regnskap Fokus As
Skonnertvegen 8-10
NO - 7053 Ranheim

E-post kundesenter@dllgroup.com

DLL (De Lage Landen Finans AB)
Box 7754
103 96 Stockholm

Besøksadresse: Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm
Telnr 08-781 06 00
E-post stockholm@dllgroup.com
Org.nr: 556203-0576

DLL (De Lage Landen Finans AB)
Box 2257
403 14 Göteborg

Besøksadresse: Kungsgatan 12, 411 19 Göteborg
Telnr 031-770 82 00
E-post goteborg@dllgroup.com 
Org.nr: 556203-0576

DLL (De Lage Landen Finans Danmark)
Vandtårnsvej 83A
DK-2860 Søborg

Telnr +45 44 70 07 00 or +45 70 20 90 22
E-post kundeservice@dllgroup.com
CVR: 18976439

DLL (De Lage Landen Finans Danmark)
Lysholt Allé 8
DK-7100 Vejle

Telnr +45 44 70 07 00 or +45 70 20 90 22
E-post kundeservice@dllgroup.com

DLL (De Lage Landen Finans, Suomen sivuliike)
Aleksanterinkatu 48 B
00100 Helsinki

Telnr +358 (0)9 2285 080
E-post helsinki@dllgroup.com
FO-nummer/ Y-tunnus: 1921185-2