Farm inputs

Gain flexible inventory and supply chain financing options

Väx med flexibla betalningar vi har lösningen för dig 

Oavsett om ni finns i distributionskanalen eller använder er av jordbrukskemikalier, som utsädes- eller växtskyddsmedel, har vi en lösning för er. DLL erbjuder skräddarsydda finansiella lösningar med flexibla återbetalningsstrukturer som är riktade mot kassaflödesbehov utan att ni behöver förlita er på ert eget kapital eller alternativ finansieringskälla.

Samarbeta med en partner som tillhandahåller resurser som hjälper er att fokusera på er kärnverksamhet. DLL finansierar de resurser ni behöver för att odla grödor och livsmedel.

”Förutom intresset för jordbruk kan DLL ta fram märkeslösa (white label) erbjudanden åt oss och har global räckvidd att skala upp dem. Det är viktiga kvaliteter för vår partner för finansiella lösningar.”

Fördelar med finansiering

Anpassa betalningarna efter företagets säsongsverksamhet och kassaflöde

Samarbeta med finansiella jordbruksexperter som förstår era behov. DLL har säsongsanpassade betalningsalternativ för att anpassa betalningarna efter kassaflödet.

Upptäck våra andra finansieringslösningar

Lagerfinansiering

Med finansieringslösningar kan företag öka sitt lager av utsäde och jordbrukskemikalier för att bättre kunna förbereda sig inför säsongens efterfrågan.

Supply Chain finance

Vi finansierar utrustning, import och export av utsäde och jordbrukskemikalier för att hjälpa producenter, distributörer, odlare och bönder.

Factory solutions

Vi hjälper storföretagsleverantörer att snabba upp sitt kassaflöde genom att köpa deras kundfordringar.

Läs mer om lagerfinansieringslösningar

DLL | ContactBlueSquare200x200

Fedrico Faletti

European New Business Development Manager

Contact me for more information

Thank you

We will get back to you as soon as possible.