Tech Solutions

Connecting our future

Skapar mervärde genom flexibla betalnings- lösningar

Tech Solutions Group levererar anpassade och flexibla betalningslösningar till tillverkare, partners och kunder. Allt från mobila enheter och molnlösningar till multifunktionella skrivare och smartboards.

Fakta om Tech Solutions

  • 600 000 maskiner
    Detta gör DLL, bland företag som inte ägs av en tillverkare, till en marknadsledande finansieringskälla för slutanvändare inom dokumenthantering.
  • 20 000 unika kundsystem
    Styrkan och storleken på vår avdelning för Tech Solutions gör oss till marknadsledare bland oberoende finansieringsbolag.
  • Titta, inget papper!
    Bara i USA har vi introducerat mer än 15 000 kunder för papperslös fakturering.

En djup insikt i din verksamhet

DLL | enOverviewVideoConference300x200

Ansluter världen

Framtida ekonomisk tillväxt bygger på snabb, effektiv kommunikation och samarbete mellan många olika människor. Vårt finansieringsprogram för kontors- & IT-lösningar från våra partners kopplar samman världen.DLL | enOverviewBusinessmanAtComputer300x200

Digitalisering

Gårdagens dokumentutskriftsbransch har blivit dagens bransch för dokumenthantering. Nu har vi nätverksanslutna, multifunktionella digitala enheter som förvandlar traditionella företag inom kontorsutrustning till tjänsteföretag inom IT-lösningar med fokus på effektiv kommunikation.DLL | enOverviewBusinessmanScreen300x200

Innovativa

Marknadens behov av IT-lösningar och IT-tjänster förändras ständigt. Tillverkare måste därför leta efter innovativa lösningar för att tillgodose marknadens krav.

Våra lösningar för Tech Solutions

DLL | enOverviewWomenTalking300x200

Leasing

Ett stort produktutbud inom finansiering som ger mervärde till alla dina distributionskanaler.

DLL | enOverviewServerRoom300x200

Managed equipment services

Finansiering som inkluderar hela den levererade lösningen inklusive tjänster.

DLL | enOverviewManWithTablet300x200

Operationell leasing

Leasing som ger flexibla avslutningsalternativ för köp, uppgraderingar, återlämning av utrustning eller fortsatt finansiering.

DLL | enOverviewManFixingHardware300x200

Asset management

Skapar värde genom utrustningens hela livscykel för att hjälpa våra samarbetspartners att optimera sin försäljning.


DLL | enOverviewBusinessColleagues300x200

Försäkring

DLL erbjuder några av de bästa försäkringslösningarna optimerade för den finansierade utrustningen.

Life Cycle Asset Management

LCAMcmyk_IT_v8

En affärsmodell som baseras på insikten om att slutanvändare föredrar nyttan av utrustningen framför att köpa eller äga den, medan tillverkaren hanterar utrustningens livscykel från produktion till kassering.

Jesper Svanholm

Country Sales Manager Tech Solutions Nordics

Kontakta mig för mer information

Thank you

We will get back to you as soon as possible.